bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Strona główna Studia I stopnia Aktualności SUPERPRACOWNIA: Technologie i projektowanie nowych materiałów (III rok)
SUPERPRACOWNIA: Technologie i projektowanie nowych materiałów (III rok) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
środa, 28 września 2011 22:04

Zajęcia laboratoryjne "Technologie i projektowanie nowych materiałów" dla III roku IN odbywać się będą w środy, typowo w godz. 9-12, z wyjątkiem zajęć z technologii MBE (start o godz.8.30). Zajęcia będą na Wydziale Chemii, Fizyki w ITME i ITE. Na niektóre z nich trzeba przybyć odpowiednio wcześniej, aby zdążyć z rozpoczęciem o godz. 9.00. Szczegóły zawarte są w załączonym projekcie zajęć (kliknij WIĘCEJ, poniżej). Pierwszy wykład odbędzie się 13 października, ale zajęcia laboratoryjne ruszają już od 5 października!

Typowe ćwiczenie trwa trzy kolejne środy i takich ćwiczeń trzeba zaliczyć w semestrze 5 - nie ma więc czasu na poprawki, a pracownia startuje już na całkiem poważnie we środę 5 października. Ćwiczenia na Wydziale Chemii składają się z części (a) i (b), zajmując także w sumie trzy kolejne tygodnie.

Studenci już  przed zajęciami muszą podzielić się na sześć grup i jak najszybciej przekazać prof. Marii Kamińskiej listę z adresami mailowymi, żeby można było przesłać informacje potrzebne do przygotowania się do pierwszego ćwiczenia. Każda grupa będzie wykonywała w danym tygodniu inne ćwiczenie. Jeśli jakieś grupy chciałyby bardzo zacząć od konkretnego ćwiczenia - bardzo proszę o przekazanie tej informacji prof. Kamińskiej. W czasie semestru zajęcia będą miały swoją stronę internetową i tam będą zamieszczone wszelkie potrzebne materiały.

Laboratorium „Technologie i projektowanie nowych materiałów” 1200-3INZ15

WChem- Laboratorium 1: (a) Multimedialne bazy danych strukturalnych i literaturowych  - 3 godz.

 • zapoznanie z możliwościami dostępu do literaturowych baz danych zarówno poprzez serwer biblioteki jak i bezpośrednio w Internecie
 • zapoznanie ze znaczeniem i praktycznym wykorzystaniem numeru CAS i notacji SMILES
 • zapoznanie się z bazą KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) i PDB (Protein Data Bank) oraz numerem EC (enzyme classification)
 • Krystalograficzna baza struktur organicznych CSD (Cambridge Structure Database) oraz nieorganicznych ICSD

Ćwiczenie przygotowane przez prof. Krzysztofa Woźniaka, dr Romana Gajdę, dr Sławomira Domagałę, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii, Pracownia Krystalochemii

Opiekun: dr Sławomir Domagała, Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii, Pracownia Krystalochemii p. 163, ul. Pasteura 1,

spotkanie godz. 9.00 w pokoju opiekuna

 

Laboratorium 1: (b) Zastosowanie femtosekundowej spektroskopii absorpcji przejściowej w badaniu procesów transferu energii w nanocząstkach srebra – 6 godz.

 • synteza nanocząstek kwantowych Ag
 • badanie właściwości optycznych zawiesiny srebrnych drutów kwantowych
 • pomiary absorpcji przejściowej

Ćwiczenie przygotowane przez prof. dr hab. Wojciecha Gadomskiego i dr hab. dr hab. Bożenę Gadomską, Zakład Fizyki i Radiochemii, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków

opiekun: dr Piotr Piątkowski, pokój 215 lub 07, Budynek Radiochemii, ul. Żwirki i Wigury 101

I spotkanie godz. 9.00 w pokoju opiekuna

 

WChem- Laboratorium 2: (a) Ogniwo paliwowe na bazie cukru - 3 godz.

 • konstrukcja ogniwa z elektrodami z bibuły pokrytej nanorurkami węglowymi i odpowiednimi enzymami oraz z umieszczonego między elektrodami paliwa w postaci cukru

Ćwiczenie przygotowane przez prof. dr hab. Renatę Bilewicz i dr Ewę Nazaruk, Wydział Chemii, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod, (22) 822 02 11, wew.: 345; (22) 822 48 81

opiekun: dr Ewa Nazaruk, pokój 110, ul. Pasteura 1

I spotkanie godz. 9.00 w pokoju opiekuna

 

Laboratorium 2: (b) do wyboru: Synteza nanocząstek złota metodą Brusta i ich charakterystyka/ Synteza związku ciekłokrystalicznego  i jego charakterystyka – 6 godz.

Ćwiczenie Synteza nanocząstek złota i ich charakterystyka

 • synteza nanocząstek złota (o średnicy 2-3 nm) metodą Brusta
 • określenie wielkości nanocząstek metodą TEM
 • określenie wielkości nanocząstek metodą rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXS
 • określenie wielkości nanocząstek złota metodą badania poszerzenia sygnałów od sieci krystalicznej złota (poszerzenie Debaya-Sherrera)

Ćwiczenie przygotowane przez prof. dr hab. Ewa Górecką i dr Damiana Pociechę, Wydział Chemii Zakład Fizyki i Radiochemii, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków, tel. (22) 8266081  wew.: 45; (22) 8224881 oraz mgr Michała Wójcika i mgr Wiktora Lewandowskiego, Wydział Chemii, Zakład Chemii Organicznej, Pracownia Chemii Związków Naturalnych, tel. (22) 8220211, wew. 387; ((22) 8224881

opiekun: mgr Michał Wójcik, mgr Wiktor Lewandowski i dr Damian Pociecha p 201, Budynek Radiochemii, ul. Żwirki i Wigury 101

I spotkanie godz. 9.00 w pokoju opiekuna

 

Ćwiczenie Synteza związku ciekłokrystalicznego  i jego charakterystyka

 • synteza prostego mezogenu - pochodnej zasady Shiffa wykazującej przejście fazowe nematyk-smektyk
 • charakterystyka fazowa otrzymanego materiału na podstawie obserwacji w mikroskopie polaryzacyjnym
 • badania kalorymetryczne - określenie temperatury i entalpii przejść fazowych)
 • badania rentgenowskie – zbadanie zmian zakresu korelacji pozycyjnej przy przejściu fazowym N-SmA

Ćwiczenie przygotowane przez prof. dr hab. Ewa Górecką i dr Damiana Pociechę, Wydział Chemii Zakład Fizyki i Radiochemii, Pracownia Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków, tel. (22) 8266081  wew. 442 lub 45; (22) 8224881

opiekun: dr Damian Pociecha p 201, Budynek Radiochemii, ul. Żwirki i Wigury 101

I spotkanie godz. 9.00 w pokoju opiekuna

 

ITME-Laboratorium 3: Otrzymywanie warstw epitaksjalnych metodą osadzania chemicznego z metaloorganicznych związków gazowych (MOCVD – metaloorganic chemical vapor deposition)

 • warstwy różnych związków III-V
 • warstwy grafenu

opiekun: Dr inż. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Zakład Epitaksji Związków Półprzewodnikowych, tel.: ( 22) 835 30 41 w.. 436, 136, ul. Wólczyńska 133, Warszawa,

I spotkanie godz. 8.50 na portierni przy wejściu do ITME

 

WFiz-Laboratorium 4: Otrzymywanie warstw epitaksjalnych metodą wiązki molekularnej (MBE – molecular beam epitaxy)

 • układy próżniowe
 • układ MBE

opiekun: Dr Tomasz Słupiński, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, tel. (22) 5546864, ul. Pasteura 7, Warszawa,

I spotkanie godz. 8.20 na portierni przy wejściu do budynku

 

ITME-Laboratorium 5: Otrzymywanie objętościowych materiałów plazmonicznych lub innych materiałów hybrydowych do zastosowań w fotonice

 • Przygotowanie materiału wsadowego

-       obliczenie zawartości składników wyjściowych

-       naważenie materiału wsadowego

-       mieszanie oraz ew. synteza w fazie stałej

 • Otrzymanie włókna metodą mikrowyciągania (ang. ‘micro-pulling down method’)

-       przygotowanie układu cieplnego

-       przygotowanie urządzenia do wzrostu

-       otrzymanie włókna metodą mikrowyciagania

-       ocena gęstości otrzymanego materiału i porównanie z gęstością materiałów składowych.

-       w przypadku materiałów plazmonicznych – obserwacja efektu plazmonicznego

opiekun: dr hab. Dorota Pawlak, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Zakład Epitaksji Związków Półprzewodnikowych, tel.: ( 22) 835 30 41 w.. 436, 136, ul. Wólczyńska 133, Warszawa,

I spotkanie godz. 8.40 na portierni przy wejściu do ITME


ITE-Laboratorium 6: Obrabianie nanostruktur („processing”) w pomieszczeniach o podwyższonej czystości („cleanroom”)

 • technologia wytwarzania warstw metalicznych i dielektrycznych na strukturach półprzewodnikowych
 • technologia wytwarzania wzorów w strukturach półprzewodnikowcyh

Ćwiczenie przygotowane przez prof. dr hab. Macieja Bugajskiego i dr Artura Trajnerowicza

opiekun: dr Artur Trajnerowicz, Instytut Technologii Elektronowej, Zakład Fotoniki, tel. (22) 5487877, (22) 5487890, Al. Lotników 32/46, Warszawa,

I spotkanie godz. 8.55 blok V, p.5

Poprawiony: czwartek, 27 października 2011 04:31
 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski