bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Strona główna SKN "Nanorurki" Wyjazd naukowy SKN Nanorurki do Wrocławia
Wyjazd naukowy SKN Nanorurki do Wrocławia
Wpisany przez Piotr Łaski   
środa, 15 marca 2017 19:38

W dniach 3-5 marca 2017r. członkowie SKN "Nanorurki" wraz z opiekunem koła, dr. hab. Jackiem Szczytko, brali udział w naukowym wyjeździe do Wrocławia.

 

Trzydniowy wyjazd współorganizowany był wraz z Kołem Naukowym "Nanoin" działającym na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej, a jego głównym celem było umożliwienie członkom obu kół zaprezentowanie wyników prowadzonych przez nich badań naukowych.

Pierwszego dnia, dzięki uprzejmości KN "Nanoin" oraz ich opiekuna prof. Grzegorza Sęka, członkowie SKN "Nanorurki" mogli zapoznać się z laboratoriami na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz poznać przedstawicieli zespołów badawczych odpowiedzialnych za prowadzone tam badania. Tego samego dnia odbył się również wykład opiekuna SKN "Nanorurki", dr. hab. Jacka Szczytko, p.t.: "Kwazicząstki – model standardowy kwaziwszechświata". Wkrótce po wykładzie, uczestnicy wygłosili przygotowane przez siebie "Nanoflash-talks", czyli serię krótkich prelekcji dotyczących najnowszych ogólnoświatowych badań prowadzonych w obszarze nanotechnologii.

Drugiego dnia odbyła się konferencja studentów z obu kół naukowych. Wygłoszono aż dziewięć wystąpień- prezentacje dotyczyły projektów, w których uczestniczyli mówcy, a ich tematyka była związana z fizyką i chemią, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nauki powiązanych z nanotechnologią. Podczas przerw między kolejnymi prelekcjami, uczestnicy aktywnie korzystali z okazji do dyskusji nad przedstawionymi tematami.

W imieniu SKN "Nanorurki" chcielibyśmy serdecznie podziękować Kołu Naukowemu "Nanoin" z Politechniki Wrocławskiej wraz z ich opiekunem, prof. Grzegorzem Sękiem, za wspólnie spędzony czas, życzliwość i gościnność. Wierzymy, że to wspólnie zorganizowane spotkanie zaowocuje w przyszłości dalszą współpracą.