bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

FAQ

Makrokierunek to taki kierunek studiów na uczelniach wyższych, którego program łączy dwie lub więcej tradycyjnych dyscyplin naukowych lub technicznych, lub który kształci na pierwszych dwóch latach w dziedzinie nauk, będących wspólną bazą kilkunastu specjalności, a następnie daje możliwość wyboru jednej z nich jako ostatecznego kierunku dyplomowania. Jakie korzyści wynikają z tego dla Ciebie? Wykorzystujesz pełnie możliwości obu wydziałów, realizując obowiązkowo tylko program minimum dydaktycznego dla kierunków fizyka i chemia. Poza tym uczysz się tego co akurat Ciebie pasjonuje. Wszystko pod okiem czołowych polskich specjalistów.

Rekrutacja na studia licencjackie uwzględniająca zasady równości szans, w tym równości płci, będzie odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Senatu UW powołującymi makrokierunek. Pod uwagę będą brane wyniki z matury z matematyki, fizyki, chemii lub informatyki. Kandydat będzie oceniany na podstawie liczby punktów uzyskanych na maturze z przynajmniej jednego z w.w. przedmiotów. Preferowani będą kandydaci, którzy na poziomie rozszerzonym zdali dwa przedmioty (w dowolnej kombinacji). Minimalna liczba przyjętych studentów to 30, maksymalna 60. Studia II stopnia zakładają otwartą formułę. Rekrutacja na II stopień studiów została opracowania zgodnie z zasadami przyjętymi przez oba Wydziały. Szczegółowe aktualne zasady rekrutacji podawane są na stronach WWW UW co najmniej na rok przed terminem naboru. Więcej na stronach http://rekrutacja.uw.edu.pl/

Zajęcia będą odbywały się głównie na Kampusie Ochota - na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii UW, w tych samych pracowniach i salach, w których uczą się studenci Fizyki i Chemii.

Zapisy na studia odbywają się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów>. W serwisie szukaj hasła "Makrokierunek: inzynieria nanostruktur".

Odradzamy! Raczej nie. Założeniem konstrukcji programu IN było unowocześnienie kształcenia, odświeżenie treści oraz zaplanowanie wspólnego układu merytorycznego dającego efekt synergii (w odróżnieniu od istniejących Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) oferujących rozproszone zajęcia prowadzone na różnych Wydziałach UW). Pewnie, że najlepiej jest być młodym Leonardo da Vinci, omnibusem z matematyki, informatyki, chemii, fizyki, biologii i psychologii, ale się nie da! W dorosłym życiu liczą się profesjonalne zdolności i wiedza specjalistyczna oparta na solidnych podstawach. IN daje podstawy z fizyki i chemii - na więcej po prostu nie będzie czasu. A studenta UW czeka jeszcze wyczerpujące "życie studenckie"! Ale co kto lubi...

Są to obiekty, których rozmiar jest mniejszy od umownej granicy 100 nm. Można je otrzymywać metodami nanostrukturyzacji ("top-down", np.: nano-litografii elektronowej) albo przez samoorganizację ("bottom-up", np. syntezę chemiczną). Absolwenci IN posiądą wiedzę o sposobach produkcji i badania właściwości nanostruktur oraz na teamt ich modelowania, własności fizycznych, wykorzystania w fotonice itp.

IN jest dla wszystkich osób, które by chciały połączyć pasję badacza z praktyczną wiedzą z informatyki, fizyki i chemii. Zła wiadomość: program jest wymagający, bo łączy wiedzę z trzech ogromnych dziedzin nauki. Dobra wiadomość: wykładowcy zdają sobie sprawę z tego, że studiowanie na UW nie polega na ciągłym zakuwaniu - musi być czas na "życie studenckie"! :)

Oczywiście, można się przenieść z IN na fizykę lub chemię i odwrotnie. Ale lepiej jest dobrze swoją decyzję przemyśleć na początku - zawsze przenosiny wiążą się z jakąś potrzebą uzupełnień. Na pewno łatwiej jest przenieść się "z IN" (na chemię lub fizykę) niż "na IN" (i uzupełniać przedmioty z fizyki lub chemii).

Wszędzie tam, gdzie liczy się solidne myślenie - w przemyśle hi-tech w Polsce i na świecie, w przemyśle farmaceutycznym, w instytutach badawczo-rozwojowych, można robić karierę naukową, pracować dla firmy konsultingowej, założyć firmę start-up (pomożemy!). Jedno jest pewne - wykształcenie z matematyki, chemii, fizyki będzie procentowało przez lata.

Co kto lubi - jeśli interesujesz się syntezą organiczną albo astrofizyką, wtedy lepiej idź na chemię lub fizykę. Jeśli chcesz tworzyć, badać i wykorzystywać materię, wtedy IN jest idealnym rozwiązaniem!

TAK! 16 czerwca 2010 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdził program studiów magisterskich (II stopnia) Inżynierii nanostruktur. Studia ruszają w 2012 r. i będzie można wybierać z puli przedmiotów na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki UW. Czyli de facto studiować chemię i fizykę - w dowolnych (w pewnym sensie) proporcjach!

Zajęcia wrześniowe to gwarancja solidnego przygotowania z matematyki, fizyki i chemii do pierwszego semestru - dalej już sobie poradzisz! W szkołach jest różny poziom z tych przedmiotów, a na IN chcemy utrzymać najwyższą jakość nauczania. Zajęcia będą w Warszawie, we wrześniu 2017 - można zarezerwować akademik. Czy są obowiązkowe? W zasadzie tak, ale jeśli się dobrze zrobi auto-test z fizyki albo auto-test z matematyki, to nie trzeba się zapisać. Czy są potrzebne? Jeśli nie, to przyjemnie będzie Ci się o tym przekonać! Czy będzie to okazja do świetnej integracji? - A jak myślisz?? :)

Należy zaliczać zajęcia językowe i WF już od I semestru I roku. Inaczej brak odpowiednich ECTSów będzie oznaczał co najwyżej zaliczenie warunkowe I roku (i np. brak stypendium naukowego).

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski