bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Program studiów
Program studiów PDF Drukuj Email

Studia II stopnia, makrokierunek Inżynieria nanostruktur, specjalność Inżynieria nanostruktur - aktualny informator o studiach dostępny TUTAJ.

Studia II stopnia na makrokierunku „Inżynieria nanostruktur” odbywają się w ramach trzech ścieżek kształcenia: Fotonika (Photonics),  Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR) (Modeling of Nanostructures and Novel Materials), Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów  (NiChNM) (Nanotechnologies and the Characterization of Novel Materials). Studenci mają do wyboru zajęcia profilowane na zdobycie specjalistycznego wykształcenia związanego z nanotechnologiami, zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi i realizacji programu studiów II stopnia we współpracy z grupami badawczymi.

Po pierwszym semestrze II etapu studiów, studenci mogą wybrać ścieżkę kształcenia. W tym celu muszą udać się do opiekuna danej ścieżki, który przedstawi możliwości wykonywania prac magisterskich oraz ich opiekunów. Opiekun będzie ustalał z każdym studentem indywidualny program studiów w zakresie wybieranych przedmiotów.

Preferowany profil kandydata dla ścieżki Fotonika: zainteresowanie technologią, charakteryzacją i badaniami w zakresie materiałów tworzonych na potrzeby fotoniki oraz konstrukcją i badaniami przyrządów fotonicznych.

Preferowany profil kandydata dla ścieżki Modelowanie Natostruktur i Nowych Materiałów (MONASTR): zainteresowanie modelowaniem komputerowym i wieloskalowymi symulacjami komputerowymi dotyczącymi  nanostruktur i nowych materiałów.

Preferowany profil kandydata dla ścieżki Nanotechnologie i Charakteryzacja Nowych Materiałów  (NiChNM): zainteresowanie wytwarzaniem i charakteryzacją nanostruktur i nowych materiałów.