Wakacyjne warsztaty w grupach badawczych 2011 Drukuj
Wpisany przez Jacek Szczytko   
piątek, 27 maja 2011 16:02

Zapraszmay studentów I i II roku Inżynierii nanostruktur na Wakacyjne warsztaty w grupach badawczych 2011. Warsztaty dają możliwość uczestniczenia w prawdziwych badaniach naukowych w grupach badawczych Wydziału Chemii i Wydziału Fizyki UW. Poniżej lista zgłoszonych tematów wraz z możliwymi terminami oraz osobami kontaktowymi. Żeby wziąć udział w badaniach należy skontaktować się z opiekunem zadania naukowego oraz zapisać się na zajęcia w USOSie (od poniedziałku)! Radzimy skontaktować się z kilkoma grupami, żeby wybrać temat najbardziej odpowiadający studentowi. Nie radzimy deklarować się na kilka zadań badawczych równocześnie - praca w laboratoriach wymaga systematyczności. Ale można wziąć udział w kilku zadaniach następujących po sobie - jak ktoś jest prawdziwym twardzielem i musi. Poniżej lista tematów (Więcej...)

Niektóre ćwiczenia można wykonywać w większych grupach. Podane terminy typu "czerwiec-sieprień" zwykle oznaczają możliwość wykonywania doświadczeń w dowolnym terminie między czerwcem, a sierpniem, a nie konieczność spędzania 3ch miesięcy w labie.

W przypadku wybrania tematów któryś warsztatów bardzo proszę o kontakt z koordynatorem zajęć: dr Jackiem Szczytko - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - żeby usunąć temat z listy (i przy okazji pochwalić się zakwalifikowaniem do grupy badawczej!).

 

Badania mikroskopowe grafenu na SiC (W. Fizyki UW, ITME)

Badania przy użyciu skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) powierzchni półprzewodnika SiC pokrytego warstwami grafenowymi - opis morfologii próbek wyhodowanych w ITME w różnych warunkach wzrostu (patrz Polska nanopotęgą); czerwiec-lipiec, wrzesień, Jacek Szczytko, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Kacper Grodecki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Spektroskopia detektorów THz opartych o tranzystory GaAs (W. Fizyki UW)

Spektroskopia THz tranzystorów oraz struktur fotonicznych dla detektorów promieniowania THz, czerwiec-lipiec, wrzesień, Jacek Szczytko, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wyznaczanie rozmiarów nanocząstek magnetycznych z wyników namagnesowania zmierzonego na nadprzewodzącym interferometrze kwantowym SQUID (W. Fizyki UW, W. Chemii UW)

Zadanie polega na wyznaczeniu rozkładu średnic nanocząstek magnetycznych na podstawie wyników namagnesowania. Nanocząstki zostały zsyntetyzowane na Wydziale Chemii UW (istnieje możliwość uczestniczenia w syntezie chemicznej!) na potrzeby diagnostyki i terapii medycznej (hipertermii) czerwiec-lipiec, wrzesień, Jacek Szczytko,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Paweł Krysiński Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nanokapsułki polimerowe modyfikowane nanocząstkami metalicznymi (W. Chemii UW)

Otrzymywanie i charakterystyka metodami mikroskopowymi (SEM, TEM, AFM) i spektroskopowymi (Raman, FTIR, XPS) nanokapsułek polimerowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi. wrzesień, Maciej Mazur Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nanonośniki leków (W. Chemii UW)

Badania dynamiki cząsteczek leków zamkniętych w nanokapsułkach polimerowych metodami spektroskopii i mikroskopii fluorescencyjnej";  wrzesień, Maciej Mazur Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biosensor enzymatyczny czuły na tlen (W. Chemii UW)

Zastosowanie metod fotolitograficznych do konstrukcji biosensora enzymatycznego czułego na tlen. wrzesień, Maciej Mazur Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badania magnetometryczne struktur periodycznych na bazie ferromagnetycznego arsenku galu z manganem (W. Fizyki UW)

Arsenek galu z manganem (Ga,Mn)As jest jednym z niewielu materiałów, które w unikalny sposób łączą półprzewodnikowy charakter przewodnictwa elektrycznego z niezerowym spontanicznym namagnesowaniem poniżej temperatury Curie. Proponowane pomiary mają na celu zbadanie, czy strukturyzacja cienkich warstw (Ga,Mn)As do postaci dwuwymiarowych, periodycznych sieci wpływa na naturalnie występujące w tym materiale anizotropie namagnesowania. Lipiec 2011, Konrad Dziatkowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badania rentgenowskie nowych mieszanych fluorków srebra i palladu (W. Chemii UW)

Badania produktów reakcji wyższych fluorków srebra z PdF2 oraz PdF3 z wykorzystaniem proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej - opis mieszaniny poreakcyjnej (skład, wielkość krystalitów, struktura ewentualnych nowych faz). czewiec-lipiec oraz wrzesień Wojciech Grochala, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Synteza i charakterystyka nowych soli amidoboranowych (W. Chemii UW)

Prowadzenie metatetycznej syntezy ciało stałe - ciało stałe przy  użyciu młyna wysokoenergetycznego. Badanie produktów reakcji z  wykorzystaniem metod rentgenowskich i spektroskopowych. Wyznaczenie  charakterystyki termicznej otrzymanego produktu pod kątem wydzielania  wodoru oraz jego czystości; sierpień - wrzesień 2011, Wojciech Grochala, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badania ramanowskie grafenu- porownanie metod wzrostu na różych podłożach (W. Fizyki UW)

Badania przy uzyciu ukladu do spektroskopii ramanowskiej warstwa wegla otrzymanego metodami sublimacji oraz CVD na roznych podlozach-miedz, SiC, Si02. Kacper Grodecki, Andrzej Wysmolek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mikro- i nanostrukturalne stuktury swiatłowodowe (W. Fizyki UW, ITME)

Warsztaty beda sie czesciowo odbywac w ITME czesciowo na UW (Pasteura). Beda obejmowac udzial w pracach technologicznych wytwarzania strukturyzowanych swiatlowodow oraz pomiary parametrow optycznych - termin: 1 polowa sierpnia lub wrzesien - do ustalenia Ryszard Buczynski  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pomiary magneto-transportowe GaMnAs (W. Fizyki UW)

GaMnAs jest dosc dobrze zbadanym półprzewodnikiem, którego ciekawe mogą zostać wykorzystane w elektronice opartej na spinie (spintronice). Chcę - przy pomocy zaawansowanych pomiarów elektrycznych (silne pola magnetyczne, niskie temperatury) zobaczyć jak własności magnetyczne warstwy "splatają się" z jej własnościami elektrycznymi. Marta Borysiewicz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Efekty magnetyczne w nanomateriałach (W. Fizyki UW)

Badania własności magnetycznych nanocząstek (syntezowanych na Wydziale Chemii) za pomocą nadprzewodzącego interferometru kwantowego (tzw. SQUID). czerwiec-lipiec, wrzesień, Jacek Szczytko,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badania nanocząstek złota pokrytych rodnikiem nitroksylowym TEMPO (W. Chemii UW)

Wyznaczanie ilości miejsc elektroaktywnych na nanocząstkach  metodami  elektochemicznymi, przy użyciu mikroelektrod węglowych. Lipiec-sierpień. Renata Bilewicz, Olga Świech Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badanie kompleksów inkluzyjnych leków antracyklinowych z pochodnymi  cyklodekstryn (W. Chemii UW)

Wyznaczanie stałej trwałości kompleksowania leków  metodami elektrochemicznymi i spektroskopowymi w elektrolitach o różnym  pH. Lipiec-sierpień. Renata Bilewicz, Olga Świech Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kompleksy makrocykliczne (W. Chemii UW)

Kompleksy makrocykliczne - właściwości i wykorzystanie w  układach splecionych; czerwiec, sierpień,czerwiec, sierpień  Renata Bilewicz, Joanna Małecka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Elektrochemiczna charakterystyka właściwości  donorowo-akceptorowych  mono- i poli- azamakrocyklicznych kompleksów miedzi(II) i niklu(II) (W. Chemii UW)

Elektrochemiczna charakterystyka właściwości  donorowo-akceptorowych  mono- i poliazamakrocyklicznych kompleksów miedzi(II) i niklu(II) w  celu  wykorzystania ich w syntezie mechanomolekuł. czerwiec, sierpień, Renata Bilewicz, Joanna Małecka  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Efekt synergiczny w modelowych nano-klasterach core-shell M@Pd (W. Chemii UW)

Bezpośrednim celem naukowym projektu jest eksperymentalne wyznaczenie efektu synergicznego w oddziaływaniu modelowych molekuł z klasterami Ag@Pd oraz Au@Pd.”; wrzesień, Andrzej Kudelski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Badanie oddziaływań leków antynowotworowych na modelowe błony biologiczne przygotowywane techniką Langmuira-Blodgett. (W. Chemii UW)

Zbadanie wpływu nanocząstek złota jako nośników leków na strukturę i organizację modelowej błony; sierpień-wrzesień, Dorota Matyszewska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bioelektrokatalityczna redukcja tlenu (W. Chemii UW)

mediowane i bezpośrednie przeniesienie elektronu pomiędzy enzymem redoks a powierzchnią elektrody; czerwiec-lipiec; Ewa Nazaruk, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Gmach Radiochemii, pok. 110

Zastosowanie nanostrukturalnych materiałów węglowych do unieruchamiania enzymów redoks na powierzchniach elektrod (W. Chemii UW)

Zastosowanie nanostrukturalnych materiałów węglowych do unieruchamiania enzymów redoks na powierzchniach elektrod i ich praktyczne wykorzystanie w konstrukcji bioogniw paliwowych; czerwiec-lipiec; Ewa Nazaruk, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Gmach Radiochemii, pok. 110

Synteza i charakterystyka filmów srebrnych na nanokulkach polimerowych jako podłóż aktywnych SERS (W. Chemii UW)

Projekt obejmie wytworzenie filmów Ag na podłożach z samo-zorganizowanych kulek krzemionkowych/polistyrenowych na powierzchni szkła i przetestowanie ich jako podłóż wykazujących wzmocnienie w spektroskopii SERS ( z ang.: surface enhanced Raman scattering). Porównane zostaną warstwy polimeru osadzone manualnie oraz techniką spin-coatingu oraz filmy Ag naparowywane bądź zdeponowane poprzez elektro-osadzanie. Morfologia próbek po osadzeniu metalu zostanie przebadana za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Właściwości optyczne będą zweryfikowane przy użyciu spektroskopii UV- VIS (charakterystyka plazmonowa) oraz poprzez przetestowanie zdolności wytworzonych podłóż do wzmacniania widma molekuły będącej sondą aktywności SERS (np. rodamina 6G, pirydyna). Zbadana zostanie  również struktura wzorów srebra pozostających na powierzchni szkła po usunięciu szablonu polimerowego (SEM) oraz planowana jest weryfikacja ich aktywności SERS. Czas wykonania projektu: sierpień i wrzesień 2011. Opiekunowie: Agata Królikowska; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Beata Wrzosek; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Asymetryczna kataliza organiczna – synteza nowych katalizatorów organicznych oraz badanie ich aktywności i selektywności (W. Chemii UW)

Projekt nie jest bezpośrednio powiązany z zagadnieniami nanotechnologii. Pozwoli studentowi zapoznać się z nowoczesnymi metodami syntezy organicznej oraz różnymi metodami oczyszczania i analizy związków organicznych; od polowy czerwca do końca września; Piotr Kwiatkowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nowoczesna chemia preparatywna związków itru – reakcje w fazie stałej (mielenie wysokoenergetyczne) (W. Chemii UW)

Nauka pracy w nowoczesnym laboratorium chemicznym (ltnfm.icm.edu.pl). Synteza nowego związku mogącego mieć zastosowanie w syntezie organicznej – borowodorku tetrabutyloamoniowo-itrowego. Projekt obejmuje próbę dwuetapowej syntezy (C4H9)NY(BH4)4, oraz analizę instrumentalną produktów reakcji. Syntezy będą prowadzone w ciele stałym z wykorzystaniem młyna z misami dyskowymi. Do charakteryzacji produktów będą używane następujące techniki analityczne (studenci będą z nimi wstępnie zapoznawani): IR – spektroskopia w podczerwieni, PXD – proszkowa dyfrakcja rentgenowska, TGA/DSC – termograwimetria z różnicową kalorymetrią skaningową. lipiec – wrzesień (szczegóły do indywidualnego ustalenia), Wojciech Grochala, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Próba syntezy i charakteryzacja strukturalnej, termicznej oraz spektralnej soli miedzi(II):  Cu(S2O6CF3)2 oraz Cu(SO3F)2 (W. Chemii UW)

Zadaniem studenta będzie synteza ww. soli oraz ich charakteryzacja przy pomocy metod analizy termicznej (TGA/DSC sprzężone ze spektrometrem masowym) w celu ustalenia ew. przemian fazowych oraz temperatur i ścieżek rozkładu termicznego. Co więcej, praktykant będzie miał na celu przygotowanie otrzymanych związków do pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej na proszkach a z otrzymanych wyników zostanie rozwiązana struktura obu soli miedzi; wrzesień 2011, Wojciech Grochala, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
1. Bioelektrokatalityczna redukcja tlenu - mediowane i bezpośrednie 
przeniesienie elektronu pomiędzy enzymem redoks a powierzchnią 
elektrody. 
 
2. Zastosowanie nanostrukturalnych materiałów węglowych do 
unieruchamiania enzymów redoks na powierzchniach elektrod i ich 
praktyczne wykorzystanie w konstrukcji bioogniw paliwowych. 
Termin: 
czerwiec-lipiec.
dr Ewa Nazaruk, 
 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 , Gmach Radiochemii, pok. 110 
Poprawiony: piątek, 09 września 2011 16:30