Konferencja dla II roku IN Drukuj
Wpisany przez Jacek Szczytko   
poniedziałek, 29 listopada 2010 21:20

Dziekani Wydziału Fizyki (dr hab. Andrzej Wysmołek) i Wydziału Chemii (dr hab. Andrzej Kudelski) wyrazili zgodę, żeby studenci II roku IN wzięli udział w German Polish Conference on Crystal Growth, 14-18 marca 2011 w Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Konferencję współorganizuje Wydział Fizyki i w szczególności prof. Maria Kamińska, która stara się uzyskać całkowite pokrycie kosztów konferencji (Wydział Fizyki pokrył w całości za studentów opłatę konferencyjną).

Zajęcia regularne na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki dla studentow II roku IN nie odbędą się. W ramach uzupełnienia zaległości studenci będą musieli opracować samodzielnie jakieś zagadnienia w ramach pracy domowej, referatów, projektów itp. zajęć dodatkowych, które mogliby wykonać w czasie konferencji.

 

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest współorganizatorem Konferencji Niemiecko-Polskiej GPCCG 2011 (German Polish Conference on Crystal Growth, 14-18 marca 2011 w Frankfurcie nad Odrą i Słubicach), której główną część stanowić będą otrzymywanie i badania materiałów i struktur dla zastosowań fotowoltaicznych (baterie słoneczne, magazynowanie energii i struktury inwerterowe).  Celem konferencji jest przegląd stanu prac w zakresie fotowoltaiki oraz innych materiałów ważnych dla zastosowań. Organizatorzy zaprosili referentów z USA i Japonii do przedstawienia badań prowadzonych w tych krajach w zakresie materiałów i struktur fotowoltaicznych.  Niemcy, które są światowym liderem w zakresie fotowoltaiki zaproponowali referaty przeglądowe z czołowych instytutów naukowych i laboratoriów głównych firm fotowoltaicznych. Przedstawiciele Polski będą prezentowali wyniki swoich prac technologicznych i charakteryzacyjnych. W drugiej części konferencji przewidziane są referaty dotyczące ważnych obecnie materiałów, jak azotki, tlenki, materiały magnetyczne. Obszerne informacje na temat programu, w tym referatów zaproszonych znajdują się na stronie http://www.dgkk.de/GPCCG-2011/

Tematyka konferencji wydaje się być ważna z punktu widzenia programu kształcenia studentów na makrokierunku Inżynierii nanostruktur. W szczególności, tworząc makrokierunek myśleliśmy o wprowadzeniu fotowoltaiki jako jednej ze specjalizacji. Wydaje się, że studenci mogą bardzo wiele skorzystać z udziału w konferencji, słuchając zarówno referatów pokazujących stan wiedzy i kierunki prowadzonych prac w najlepszych instytutach na świecie, jak i „otrzaskując się” z atmosferą konferencji, językiem angielskim wykładów, możliwością dyskusji ze specjalistami itd.

Poprawiony: niedziela, 27 marca 2011 20:07