Fluorowane metalomezogeny Drukuj
Wpisany przez Ewa Górecka   
środa, 06 maja 2009 11:00

W piśmie Journal of Material Chemistry (nr 19 strona 1395, rok 2009) ukazał się artykuł ‘Fluorinated metallomesogens – lamellar versus columnar phase formation’, w którym opisano niezwykłą sekwencję faz w materiale ciekłokrystalicznym.

Zwykle, gdy obniża się temperaturę układu, z cieczy izotropowej powstają kolejne fazy ciekłokrystaliczne, o coraz bardziej złożonej budowie, a w odpowiednio niskiej temperaturze kryształ stały. Polska grupa, której autorstwa jest praca, pokazała, że dla pewnych materiałów (kompleksów metali z fluorowanymi łańcuchami bocznymi) możliwa jest unikatowa sekwencja temperaturowa faz z powracającą faza izotropową, która pojawia się między dwoma fazami ciekłokrystalicznymi (smektyczną i kolumnowa). Na zdjęciu widoczny jest obraz niskokątowej dyfrakcji rentgenowskiej, pokazującej zmiany struktury w miarę zmian temperatury.