Stypendia dla najlepszych!!! Drukuj
Wpisany przez Jacek Szczytko   
środa, 30 czerwca 2010 12:14

Nasz wniosek w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 4.1.2. o stypendia dla najlepszych studentów DOSTAŁ DOFINANSOWANIE! Na pierwszym roku mamy 25 stypendiów po 1000 PLN/mies dla najlepszych maturzystów, którzy przyjdą na IN w tym roku. Więcej informacji o konkursie a stronie MNiSzW. Pytania? Wygraliśmy nie tylko pieniądze na stypendia, ale też na inne działania dla studentów!

Oprócz stypendiów (na wszystkich latach studiów I i II stopnia!) przygotowaliśmy dla naszych studentów także:

  • Wrześniowe zajęcia z matematyki, fizyki i chemii - żeby nowi studenci mogli od października wejść w program studiów na poziomie akademickim. Dzięki udziale w intensywnych kursach studenci będą mieć możliwość nadrobienia zaległości z fizyki i matematyki i chemii oraz podniesienia poziomu wiedzy.
  • Zajęcia dokształcające w trakcie semestru - pomoc dla studentów, którzy potrzebują więcej ćwiczeń żeby przygotować się do egzaminu (albo muszą się przygotować do sesji poprawkowej). Cóż, nie ukrywajmy - jednoczesne studiowanie chemii i fizyki nie jest łatwe. Nie wszyscy mieli w szkole średniej matematykę, fizykę i chemię na wysokim poziomie. Samorząd studencki, w porozumieniu z dziekanem, każdego roku będzie miał do dyspozycji kilkadziesiąt godzin na zajęcia z przedmiotów, które sprawiają najwięcej trudności studentom. Studenci sami będą decydowali, których przedmiotów chcą się douczyć i będą występowali do Dziekana o zorganizowanie odpowiednich zajęć ponadprogramowych.
  • Organizacja warsztatów w laboratoriach grup badawczych. Możliwość samodzielnej pracy eksperymentalnej jest elementem znacznie podnoszącym atrakcyjność nauczania. Świadczą o tym opinie uczniów, którzy trafiają do różnych laboratoriów Wydziału Fizyki w ramach warsztatów organizowanych corocznie dla uzdolnionej młodzieży oraz przy okazji takich imprez jak Festiwal Nauki czy Letnia Szkoła Fizyki. W ramach programu studiów licencjackich obu kierunków jest wprawdzie sporo zajęć laboratoryjnych, ale mają one z góry ustalony program i są zawsze wykonywane pod kierunkiem asystenta. Zdolniejsi studenci, którzy mają ciekawe pomysły, nie zawsze mogą je realizować w ramach zajęć kursowych. Dla tej grupy planujemy zorganizowanie w okresie letnim 4 tygodniowych warsztatów grupach badawczych. W ramach takich warsztatów studenci mogliby samodzielnie wykonywać niewielkie projekty naukowe w ramach tematyki wybranej grupy badawczej. Warsztaty będą odbywały się po zakończeniu każdego roku akademickiego (w czasie studiów licencjackich i magisterskich)
  • Zostaną przygotowane specjalistyczne pracownie fizyczne i chemiczne oferujące praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń. Z pracowni wspartych w projekcie będą korzystali studenci różnych lat w ramach zajęć kursowych org. w ramach IN (I i II st.) na W. Chemii i W. Fizyki (Chemia fizyczna, Chemia organiczna, Techniki pomiarowe w nanotechnologii, Pracownia fizyczna i elektroniczna).
  • Wyjazdy na międzynarodowe warsztaty i szkoły (po 4-tym sem. IN). Możliwość poznania najnowszych osiągnięć naukowych w danej dziedzinie przed wyborem tematu pracy licencjackiej i dalszej ścieżki kariery to bardzo atrakcyjna oferta dla studentów. Co roku 12 studentów IN będzie mogło wyjechać na warsztaty i szkoły w Polsce i Europie.
  • Praktyki i staże IN w instytucjach o profilu właściwym do wykształcenia po IN. Aby wzmocnić praktyczne elementy nauczania studenci IN wezmą udział w 3 tyg. praktykach w instytucjach, będących potencjalnymi pracodawcami absolwentów: instytuty naukowe, naukowo-przemysłowe, instytucje obrotu chemikaliami, sprzętem laboratoryjnym, aparaturą pomiarową i naukową, firmy farmaceutyczne, analityczne i kontroli produktów spożywczych, kosmetyczne etc. (Ammono, Vigo, Ciech, Sanepid, Inst. Farmaceutyczny, Merck, Sigma-Aldrich, Instytuty PAN (IF, IChO, IChF, IChP, Unipress), ITME i in., z którymi Wydział Fizyki oraz Wydział Chemii utrzymują współpracę).
  • Pomoc absolwentom IN na rynku pracy - zajęcia dodatkowe zorganizowane przez specjalistów (psychologów, socjologów) celem podniesienia zdolności znalezienia się absolwentów IN na rynku pracy. Zajęcia do wyboru m.in. z autoprezentacji, pisania CV, emisji głosu, warsztaty z psychologiem (umiejętności inter- i intra-personalne, praca w zespole) itp. Zajęcia w soboty na 4-tym i 5-tym semestrze.
  • STUDIA II STOPNIA ruszają w 2012 roku!

Zapraszamy do studiowania! FAQ Trzymajcie kciuki, wniosek co prawda przeszedł, ale przed podpisaniem umowy czekają nas jeszcze negocjacje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poprawiony: środa, 30 czerwca 2010 12:28